เข้าถึงซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D สำหรับงานของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานในการสร้างภาพด้วยองค์ประกอบ 3 มิติ และช่วยให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและใส่พื้นผิวให้โมเดลอย่างสมจริง เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือที่คุณต้องการ โดยจะมี Software Trial ให้คุณเลือกทดลองใช้งานในการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ cloud สามารถใช้ซอฟต์แวร์จับภาพที่มีความเป็นจริงและซอฟต์แวร์สแกน 3D สำหรับดูและสร้างภาพประกอบอันหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ในคอลเล็กชัน
ดูว่าผลิตภัณฑ์ในคอลเล็กชันทำงานร่วมกันอย่างไร


3ds Max + Maya + Arnold + Mudbox + ReCap Pro + SketchBook for Enterprise

Maya + Arnold

Maya + Mudbox

Autodesk Media and Entertainment
Animation Show Reel
SIGGRAPH 2012


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand