ติดต่อเราบริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส 9204 ซอยจันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1012002-2867794-95

กด 1 ฝ่ายขายภาคธุรกิจและภาครัฐ
กด 2 ฝ่ายขายภาคการศึกษา
กด 3 ฝ่ายบัญชี
กด 4 ฝ่ายบริการลูกค้า


sales@asoft1.com


02-2865244

อีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand