Global Mapper


โปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และแบบสแตนด์อโลนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรทั่วโลก Mapper เป็นต้องมีสำหรับทุกคนที่ทำงานร่วมกับแผนที่หรือข้อมูลเชิงพื้นที่


รายละเอียดของซอฟต์แวร์

Global Mapper เป็นแอพพลิเคชั่น GIS ที่ไม่แพงและง่ายต่อการใช้งานที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ที่หลากหลายและมีเพียงระดับที่เหมาะสมในการทำงานเพื่อตอบสนองความมืออาชีพด้าน GIS ที่มีประสบการณ์และผู้ใช้ที่เริ่มต้น


คุณสมบัติซอฟต์แวร์

GIS ต้นทุนต่ำและง่ายต่อการใช้งาน

รองรับรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่มากกว่า 300 รูปแบบ

โมดูล LiDAR เสริมสำหรับการประมวลผลคลาวด์จุดที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการโปรเจกต์ขั้นสูงโดยใช้ไลบรารี GeoCalc

การวิเคราะห์ภูมิประเทศและการประมวลผลข้อมูล 3D


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand