Kaspersky Endpoint Security for Business

โซลูชั่นความปลอดภัยขององค์กร
ป้องกันให้พ้นภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง
รายละเอียดของซอฟต์แวร์

Kaspersky Endpoint Security for Business

ความปลอดภัยแบบรวมทั้งหมด ซึ่งรวมความปลอดภัยทั้งหมดที่มีใน Advanced รวมทั้งการเพิ่มเติมความปลอดภัยสำหรับ Web, Mail and Collaboration Server เป็นโซลูชั่นการปกป้องที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในทุกๆ ส่วนของเครือข่ายคุณสมบัติ
- Anti-Malware for Workstations
- Anti-Malware for File Servers
- Systems Management
- Encryption
- Mobile Security
- Mobile Device Management
- Controls (Application, Device, Web)
- Security for Mail
- Security for Internet Gateways
- Security for Collaboration
- Unified Management Console
โปรแกรมในชุดที่สามารถใช้งานได้
- Kaspersky Security Center
- Kaspersky Endpoint Security for Windows
- Kaspersky Endpoint Security for Linux
- Kaspersky Endpoint Security for Mac
- Kaspersky Anti-Virus for Novell NetWare
- Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server
- Kaspersky Anti-Virus for Windows Server Enterprise Edition
- Kaspersky Security for Mobile
- Kaspersky Security for Linux Mail Server
- Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server

Kaspersky Endpoint Security for Business แบ่งออกเป็น 3 Editions ดังนี้


Kaspersky Endpoint Security for Business Select
รวมการปกป้องกันแบบหลายชั้นและการจัดการง่ายเข้ากับความสามารถปรับขนาดได้และการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่รวดเร็วสำหรับธุรกิจทุกขนาด


Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced
รวมการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านไอทีเพื่อให้การป้องกันเชิงรุกที่ยืดหยุ่น และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่รวดเร็วสำหรับธุรกิจทุกขนาด


Kaspersky Total Security for Business
แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยแบบสมบูรณ์ที่ให้การปกป้องสูงสุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือควบคุมที่ทรงพลังและความสามารถการจัดการระบบแบบรวมศูนย์เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมด้านไอที

ข้อแตกต่างระหว่าง 3 Editions
บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand