McAfee


โปรแกรมกำจัดไวรัสที่นิยมใช้กันมากเพราะมีความสะดวกใช้งานง่ายและใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มากในการติดตั้งไฟล์โปรแกรม


รายละเอียดของซอฟต์แวร์

โปรแกรมกำจัดไวรัสที่นิยมใช้กันมากเพราะมีความสะดวกใช้งานง่ายและใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มากในการติดตั้งไฟล์โปรแกรม สามารถตรวจสอบไวรัสได้หลากหลายชนิดอีกทั้งบริษัทยังได้เปิดเว็บไซต์ สำหรับเปิดให้ปรับไฟล์โปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน (Update) อยู่เสมอและไม่ให้ล้าสมัยอยู่ตลอดเวลา ในการปรับจะเป็นการปรับไฟล์ที่มีสกุล dat ซึ่งเป็นไฟล์ฐานข้อมูลสำหรับรับรู้ไวรัสทั้งหมด


คุณสมบัติซอฟต์แวร์

ป้องกัน Zero-day Malware, Greyware และ Ransomware ช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ได้อย่างครอบคลุม ที่สำคัญคือฟีเจอร์ Real Protect ที่ใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ Zero-day Malware เพื่อทำการบล็อกก่อนที่จะทำอันตรายต่ออุปกรณ์ปลายทาง

ลดปริมาณ Event และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม สามารถแชร์ข้อมูลภัยคุกคามไปยังอุปกรณ์ของทั้ง McAfee เองและ 3rd Party ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ได้ ซึ่งช่วยขจัดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการอัปเดตฐานข้อมูล และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อีกด้วย

ขจัดปัญหา Patient-Zero ช่วยปกป้องอุปกรณ์ปลายทางจาก Zero-day Malware โดยการบล็อกกิจกรรมอันไม่พึงประสงค์ของไฟล์ต้องสงสัยหรือ Greyware ก่อนที่จะเริ่มทำอันตตรายต่ออุปกรณ์

บริหารจัดการอุปกรณ์ปลายทางจากศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดได้ผ่านทางหน้าจอเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวัง การบังคับใช้นโยบาย การตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น

ควบคุมโดยผู้ปกครอง
- ปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการ จำกัด เวลาการตั้งค่าสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ตั้งค่าขีด จำกัด เวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ดูสิ่งที่เด็ก ๆ ของคุณได้รับการขึ้นไปออนไลน์ที่มีรายงานการใช้งานรายละเอียด

สแปมและตัวกรองอีเมลที่เป็นอันตราย ช่วยให้อีเมลที่เป็นอันตรายออกจากกล่องจดหมายของคุณและหยุดอีเมลขยะที่น่ารำคาญจาก cluttering กล่องจดหมายของ

ความเป็นส่วนตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบุซอฟแวร์ในความต้องการของการปรับปรุงโดยการตรวจสอบรุ่นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจากฐานข้อมูลของเราโดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ช่องโหว่
- ลบคุกกี้ที่ไม่จำเป็นและไฟล์ชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยMcAfee® QuickClean ™

การป้องกันการเชื่อมต่อ Wi-Fi Two-Way Firewall ตรวจสอบระบบและหยุดการจราจรเข้าและออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่น่าสงสัยและ Botnets ที่รู้จักกัน


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand