Affinity Publisher


โปรแกรมที่สามารถออกแบบเค้าโครงหน้านิตยสารได้อย่างอัจฉริยะ

ซอฟต์แวร์ไกล้เคียง

รายละเอียดของซอฟต์แวร์

Affinity Publisher ซอฟต์แวร์ที่สามารถออกแบบเค้าโครงหน้านิตยสารได้อย่างอัจฉริยะสามารถออกแบบเอฟเฟกต์ตัวอักษร สร้างคอลัมน์ และจัดวางตัวอักษรให้เข้ากับวัตถุ หรือรูปภาพได้อย่างง่ายดาย


คุณสมบัติซอฟต์แวร์

Baseline grids

Table of Contents

Page Numbers

Columns

Text on a path

Text wrapping

Linked text frames

Linked images

Placing images


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand