SOLIDWORKS 3D CAD


โปรแกรมออกแบบ 3D ที่ให้ฟังก์ชันการทำงานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ แต่มีประสิทธิภาพมากซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพ


รายละเอียดของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3D ที่ใช้งานง่ายและโซลูชันการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก SOLIDWORKS ช่วยให้คุณสามารถสร้างแนวคิดตรวจสอบยืนยันจัดการและแปลงความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม


คุณสมบัติซอฟต์แวร์

Simulation Solutions โซลูชั่นจำลองสำหรับ SOLIDWORKS ให้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทำนายพฤติกรรมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการทดสอบโมเดล CAD

Product Data Management โซลูชั่นการจัดการข้อมูล SOLIDWORKS มีช่วงของแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดการไฟล์ข้อมูลและเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Technical Communication ปรับปรุงการสื่อสารทางเทคนิคของคุณกับข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ 3D สร้างเอกสารการตรวจสอบโดยอัตโนมัติและนำเสนอข้อมูลการออกแบบ 3D สำหรับกราฟิกและงานนำเสนอแบบโต้ตอบที่มีคุณภาพสูง

CAM โซลูชัน SOLIDWORKS CAM สามารถเปลี่ยนกระบวนการ Design-to-Manufacturing (DFM) ของคุณโดยการปรับปรุงการสื่อสารลดข้อผิดพลาดลดเวลาในการทำงานของวงจรและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดจำหน่ายและนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้บริการทางด้านการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน บริการติดตั้งและช่วยเหลือแก้ปัญหาโปรแกรม ให้บริการตรวจสอบการใช้งานซอฟท์แวร์ภายในองค์กร เขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ปัญหาที่พบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด

9 เดอะเพลส จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-2867794 - 95
sales@asoft1.com
02-2865244ติดตามเรา


Software EDU Thailand
Software EDU Thailand